Дружеството произвежда тел стоманен нисковъглероден твърд по БДС 10065-86/ БДС EN 10218-2 за строителството, промишлеността, селското стопанство и др.

Телта може да бъде под формата на:
vrazka
– Връзки – от 20 до 150 кг.

12647728_806462579465786_1793585791_n

– Пръти – до 3000мм и диаметър от 2 до 7 мм.

3

– Мрежи – Дружеството произвежда елекросъпротивително заварени мрежи, които се използват за арматура в строителството, в животновъдството за клетки за зайци, гълъби, кучета и др., в селското стопанство, в бита и др. Габаритите на мрежите са до 3000 х 1000 mm, а размерът на светлия отвор е пожелание на клиента.